Total Pageviews

Join SIF yahoogroup, get answers..

Join SIF yahoogroup"

Thursday, September 20, 2012

Cycle Rally with Save Indian Family's message

On 15th September 2012, it was a Hartal against diesel price hike in Kerala, we took out a three men rally with three messages "Save Indian Family", "Save Energy" and "Stay Healthy".


Press release:
3 men with 3 messages set out on a cycle rally from Thrissur to Guruvayur via mulankunnathkavu/Medical college. The 3 messages "Save Indian Family", "Save Energy" & "Stay Healthy". Save Indian Family is a movement and network of NGOs fighting against misuse of women-protection laws which are victimising more women than any other law in India(26% women arrested out of the total arrested under section 498a of IPC(Cruelty law, popularly known as dowry law), compared to only 5.5% women arrested on an average of the total arrested on an average under various section of IPC!. 

Laws in the guise of women-protection are actually destructing families in India, families which are basic units of any nation.

Save Energy and Stay healthy are the benefits of cycling if more and more people take up cycling as a way of life, not just for exercising, but for all possible commutes(to work, to shops, for errands, etc) which can save petroleum based fuels or electricity(both forms of energy). Cycling also results in better health, lesser vehicular traffic on the roads, etc.,.

News as reported:

Asianet News channel aired a report on this rally the same day.

Friday, August 24, 2012

She is 8 times(or much more!) the Bride!!!

Finally caught:(1) A tamil news item claims that this girl has in fact duped more than 50 men!, and duped them of lakhs, see the news below.


**************************************************************************

(2) Original News in Times of India

CHENNAI: She told them she was a lawyer and convinced them she was the perfect mate. At least seven men from the city and elsewhere in the state were smitten and 'married' her before realizing a few others had similarly fallen for her. By then, it was too late.

After a football player from Pulianthope and a car showroom employee from Mugalivakkam, who together lost Rs 3 lakh to her, lodged complaints, police are looking for the woman who gave her name as Shahnaz and claimed she was from Thiruvananthapuram. She gave all her victims visiting cards that showed her to be a law graduate.

In his complaint to police commissioner J K Tripathy on Wednesday, Manikandan said he met her at the automobile showroom where he worked. Shahnaz showed him a photograph of a man who she claimed had cheated her friend promising marriage. She took Manikandan's number and later proposed to him.

The two got married on May 21, 2011 at a temple in Kunrathur and a grand reception was held at Porur. Later, she told Manikandan she was practising at the Madras high court and also wanted to enter the IAS. "She said she wanted to concentrate on her studies and asked me to put her in a hostel at Saidapet. I borrowed Rs 1.8 lakh to help her in July," Manikandan said. He continued to visit the hostel.

On November 8, Manikandan received a phone call saying the woman was missing from the hostel for more than a week. Later, he received a call from a man named Venkatesan who said she had cheated his brother of a huge sum in similar fashion. Subsequent inquiries revealed that she had cheated others, too, but Manikandan didn't approach police due as he was ashamed to admit he had been conned.

The other complainant, football player Prasanna said he had been in love with Shahanaz for some years but they got married five months ago after she threatened to commit suicide. In his complaint, Prasanna said he met her at a supermarket in Vepery. A while after the wedding at the Uthukadu Ellaiamman temple in Kancheepuram, Prasanna became suspicious when the supermarket owner showed him photographs of Shahnaz with other men.

"I confronted her, but she said the owner was a pervert who always harassed her," Prasanna said.

"When a few others told me she had married another person from the same area, I decided to lodge a complaint," he said.

Preliminary interrogations revealed that the woman had cheated seven men from various places in the state.


**************************************************************

(3) Original News at: Manorama Online 


This woman is from Trivandrum(Kerala) duped 8 husbands(known till now) at least of lakhs, and made lakhs of rupees till now. Now she  has gone hiding and Tamil Nadu police is searching for her.

She posed as an advocate practicing in Chennai High Court and would stay in the "Husbands" house for some days after marriage and would stay separately in the pretext of preparing for civil service exams and then go absconding, and then look for the next victim-husband!.

This is not a one-off incident frauds like this and legal terrorism is happening rampantly in Kerala and elsehwere in India.

æºææK ÕßÕÞÙJGßMí: ÎÜÏÞ{ß ÏáÕÄßAÞÏß Äßø‚ßW ªV¼ßÄ¢
ØbL¢ çÜ~µX
 Story Dated: Friday, August 24, 2012 1:36 hrs IST 

ÕßÕÞÙJGßMá çµØßW ÄÎßÝíÈÞ¿í æÉÞÜàØí ÄßøÏáK ÄßøáÕÈLÉáø¢ ØbçÆÖßÈß ×ÙÈÞØí

æºèK D ®GáçÉæø ÕßÕÞÙ¢µÝß‚á ÜfBZ ÄGßæÏ¿áJá ÎáBßÏ ÄßøáÕÈLÉáø¢ çµÖÕÆÞØÉáø¢ ØbçÆÖßÈßAÞÏáU Äßø‚ßW ªV¼ßÄÎÞAß. ×ÙÈÞØí ®K ÏáÕÄß ÄÎßÝíÈÞ¿ßÈá ÉáùçJAá µ¿KÄÞÏß ØâºÈÏáIí. ¥ÍßÍÞ×µæÏKá ÉøߺÏæM¿áJß §ÕV ÉÜçMÞÝÞÏß ®GáçÉæø ÕßÕÞÙ¢µÝßAáµÏᢠÜfAÃAßÈá øâÉ ÄGßæÏ¿áAáµÏᢠæºÏíÄÄÞÏÞÃá ÉøÞÄß.

µâ¿áÄWçÉV ÄGßMßÈí §øÏÞÏßGáæIKᢠæÉÞÜàØí Ø¢ÖÏßAáKá. ÉøÞÄß ÈWµßÏ ºßÜæø çËÞÃßW Õß{ß‚á Íà×ÃßæM¿áJßÏÄÞÏᢠæÉÞÜàØí 
Ø¢øfâ çÕÃæÎKᢠ×ÙÈÞØí ÕßÕÞÙ¢µÝß‚ÕøßæÜÞøÞ{ÞÏ æºææK Éá{ßÏçLÞMí ØbçÆÖß ÉùEá. kæºèK Îá·{ßÕÞA¢ ØbçÆÖß ÎÃßµÃíÀX ©ZæMæ¿ÏáUÕV ÈWµßÏ ÉøÞÄßÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃí ¥çÈb×â. 

æºèK Øßxß æÉÞÜàØí µNß×Ãùáæ¿ ÈßVçÆÖdɵÞø¢ æØXd¿W èdµ¢ dÌÞFÞÃá çµØí ¥çÈb×ßAáKÄí. ÕßÕÞÙçÖ×¢ ØßÕßW ØVÕàØßÈá ÉÀßAÃæÎKá ÉùEá ÍVJÞÕßWÈßKá Éâ ÕÞBß ÕàGßWÈßKá ÎÞùßÈßWAáµÏÞÏßøáKá ÏáÕÄßÏáæ¿ ÉÄßÕçdÄ.

ÕÈßÄÞ çÙÞØíxÜßW µáù‚á ÆßÕØ¢ ÄBßÏçÖ×¢ ÎáBáµÏᢠ¥¿áJ ¦æ{ µæIJß ÄGßMí ¦ÕVJßAáµÏáÎÞÃá øàÄß. çÙÞØíxÜáµ{ßW ÈWµßÏ ÕßÜÞØBZ ÕcÞ¼ÎÞæÃKá µæIJßÏßGáIí. ÎdÆÞØí èÙçAÞ¿Äß ¥ÍßÍÞ×µæÏKí ¥ÕµÞÖæM¿áK ÕßØßxß¹í µÞVÁÞÃá ÈWµßÏßøßAáKÄí.

Friday, March 30, 2012

Misuse of Dowry Law- Munish Dalaal: `The film captures my pain'

If an average Indian has to wait for 9 years to prove his innocence(this is just a Trial/Lower court order, god knows how many more years it will take to get a clean chit from Supreme Court, if the opposite party decides to appeal), what will be the future of this country. Munish Dalaal's name was mentioned in 6th standards text books, portraying him has a dowry seeker and a man of low morals, alleging that he backed out of his wedding with Nisha Sharma. Now who will erase this defamation, who is responsible for this?.

This is not an isolated incident, everyday thousands of innocent Indians are getting falsely trapped in such false cases.... if we do not act now, YOU COULD BE NEXT!.

Original Published link: `The film captures my pain'
Have you been a victim of the misuse of 498A (which punishes the husband and his family for demanding dowry), or know someone who has? Share it here. #htcity

Friday, February 24, 2012

A film about the abuse of Section 498A | | | The New Indian Express

More coverage on the Bangalore Press conference(23rd Feb, 2012) by Family and Mens Rights Activists: A film about the abuse of Section 498A | | | The New Indian Express

Express News Service


BANGALORE: Movies voicing the plight of women have been a part of the Indian film fraternity for decades. The small screen too has had its fair share of success with its women-centric soaps, where it mostly dealt with social stigmas that Indian women face. It took all this while for the film industry to come up with a decent topic that voices the haplessness of countless Indian men and their families.

Section 498A which is one of the most powerful and a highly abused sections of Indian Penal Code is known as a law that has caused more damage than remedy. Thousands of men and women are jailed every year without trial or investigation under this section.

Television personality Suhaib IIyasi has now come up with a movie based on this concept. ‘498A- The Wedding Gift’ was inspired from a real life incident where a Canadian NRI techie, Sayed Makhdoom, commits suicide. He was a victim of the misuse of this section and left four suicide notes. His death was recorded on his mobile phone.

The film which is directed and produced by Suhaib IIyasi, features veteran actors like Farida Jalal,Alok Nath, Sushma Sen and Reema Lagoo among others. The film is a tragi-comedy, and aims at educating the Indian crowd about the ills of the law.

“Men too have issues, and most Indians are not aware of the other side of section 498A. Other than spreading awareness about the issue, we are also requesting the government to amend it. The law is easily misused and is never in the best interest of the family,” said Kumar Jahgirdar, Director of Children’s Rights Initiative for Shared Parenting (CRISP).

Thursday, February 23, 2012

‘PM’ comes to soothe harassed husbands

‘PM’ comes to soothe harassed husbands

‘PM’ comes to soothe harassed husbands

Manmohan Singh’s lookalike Gurmeet Singh is in city to take your questions on laws which he feels heavily favour women

S Shyam Prasad shyam.prasad1@timesgroup.comIf you’ve ever nursed an ambition to be photographed with the prime minister, today’s your chance. Gurmeet Singh, who is in Bangalore to promote his debut movie The Wedding Gift, looks so much like Manmohan Singh that even Sonia Gandhi ends up being muddled.

In fact, it was an episode with Sonia that made film director Suhaib Ilyasi cast Gurmeet as the prime minister in his film. “At a public function in New Delhi, I saw Sonia Gandhi get up to welcome prime minister Manmohan Singh. To everyone’s surprise, it turned out to be Gurmeet Singh. I immediately knew I had the actor for my film. He is not only Manmohan’s lookalike, but even his voice is similar,” Ilyasi said.

Gurmeet loves the confusion that he leaves in his wake and does nothing to set it right. On the contrary, he wears Manmohan’s trademark blue turban and white kurta-pyjama in public, leaving security personnel at their wits’ end. He even flummoxed staff at the hospital where Manmohan underwent a heart surgery by walking around.

Gurmeet is an All India Congress Committee (AICC) media co-ordinator and knows the PM. “I have met the prime minister on a few occasions. He calls me by my name. I have met his family members also,” says the 67-year-old,” he said.

He was into the family’s cold storage business in Delhi until 2004 when Manmohan became the prime minister. Leaving the business to his brother, Gurmeet joined the Congress.

“I was a close friend of Ajit Jogi. It was because of him that I joined. I have worked as a campaign organiser for Manmohan Singhji. I can go on about the many funny incidents that take place because of my resemblance to him,” says Singh.

The latest confusion happened two days ago when Gurmeet went to watch India play against Italy in the Olympics Hockey qualifiers. The television commentator announced that the prime minister was watching the match and it was only later that he realised his mistake and revealed that it was Gurmeet the lookalike.

PM’S PRESS MEET

GURMEET SINGH will be answering questions about the Indian Penal Code and other laws allegedly misused by women to harass their husbands. No, he’s no activist. But, his film ‘The Wedding Gift’ is about the misuse of Section 498(A) of the IPC.

Tuesday, February 21, 2012

UKHJ Official Trailer.mp4This trailer of Ussey Kya Ho Jayega(UKHJ) is very impressive.

Iam sure that the full film too will grip the audience and leave them with a good message and impression. All the best for the upcoming movie based on "Dhara Mein CHippa Bhanwar"(https://www.facebook.com/dmcbnovel)the novel(based on Legal Terrorism), too